Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Úvod

Dne 1. dubna 2022 jsme vzpomenuli 100. výročí úmrtí blahoslaveného císaře Karla I. z Domu Rakouského, posledního českého krále a po svatém knížeti Václavu druhého světce mezi panovníky českých zemí.

Blahoslavený Karel I. se jako světec moderní doby stává světcem velmi aktuálním a úcta k němu v naší veřejnosti sílí. Je to dáno proměnou našeho uvažování o smyslu českých dějin stejně jako přirozenou potřebou jasných orientačních bodů ve zmatku současného světa, který ztrácí Boha ze zřetele.

Císař a král Karel I. se s českou národní katolickou tradicí plně identifikoval (mluvil dobře česky) už ve svém mládí při svém čtyřletém služebním pobytu v poutní Staré Boleslavi, jak je doloženo.  Byl si vědom závazku, který mu plynul z odpovědnosti křesťanského panovníka i z pokrevního spojení s Přemyslovci. Jeho blahořečení v roce 2004 je zajisté možno považovat za jednu z nejvýznamnějších událostí českých dějin. Dekret sv. papeže Jana Pavla II. o něm praví, že “ byl mužem velké morální integrity a pevné víry, jenž vždy hledal jen to nejlepší pro své národy a všechny své panovnické činy konal v souladu se sociálním učením církve. Držel se ideálů spravedlnosti a míru a neochvějně směřoval ke svatosti. Byl příkladným křesťanem, manželem, otcem i panovníkem“, tedy příkladem všeho pozitivního, co společnosti dává křesťanství a co dnešní doba citelně postrádá a stále víc potřebuje.

Ostatky bl. Karla I. už jsou v Čechách a na Moravě veřejně uctívány v řadě míst, v Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi od roku 2011, v roce 2020 byly instalovány v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a v letošním roce 2022 v Olomouci a na svátek sv. Jiří byly uloženy ostatky našeho posledního krále na symbolickém místě - v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na hradě Pražském.

Aktivity, které při příležitosti 100. výročí Karla I. připravuje Modlitební liga ve spolupráci s farnostmi katolické církve, s Řádem Sv. Jiří, evropským řádem Domu Habsbursko-Lotrinského, s vojensko-historickými spolky a dalšími občanskými iniciativami, ctiteli a příznivci našeho posledního krále-světce, zdaleka nejsou jen věcí úcty k tradici, ale aktuální připomínkou, že křesťanství je cestou ke sjednocení Evropy a jejích národů v míru.

Milan Novák, představený zemské pobočky Modlitební ligy císaře Karla I. za mír mezi národy, ČR

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

 Mapa webu | Návštěvnost: 348126/15 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet