Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Úvod

 

Vážení členové Modlitební ligy císaře Karla I. za mír mezi národy, ctitelé památky blahoslaveného českého krále Karla a příznivci společných tradic křesťanské Evropy,

na samém přelomu roku 2022 a nového roku 2023, o půlnoci 31. prosince a 1. ledna, jsme spolu s kardinálem Dominikem Dukou OP, emeritním arcibiskupem pražským, mší svatou u Palladia země české a před relikvií bl. císaře Karla Rakouského v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi s poděkováním a s modlitbou za zvěčnělého papeže Benedikta XVI. uzavřeli uplynulý rok, který pro nás, českou zemskou Modlitební ligu císaře Karla, byl především rokem karlovským.

Poděkování vám všem za množství duchovních a společenských aktivit, poutí, mší a setkání, které památku posledního císaře a českého krále připomenuly v řadě míst, jakkoli se některé iniciativy ocitly za hranicemi působení Modlitební ligy i Domu Rakouského. Poděkování Karlově univerzitě v Praze i Palackého univerzitě v Olomouci za vědecké konference, které objektivním pohledem na osobnost císaře Karla I. Rakouského v kontextu našich dějin přispěly k její tolik potřebné a definitivně nutné historizaci. Bylo by vhodné připomenout knižní publikace, články v tisku i sledované pořady Televize Noe i České televize, které posledního českého krále přiblížily široké veřejnosti, a v neposlední řadě připomenout i návštěvy hlavy Domu Rakouského arcivévody Karla, vnuka a následníka blahoslaveného císaře v Praze, ať už při příležitosti výročního konventu Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, či natáčení závěrečného dílu seriálu ČT Modrá krev.

Nicméně, nejzásadnější událostí roku 2022, kterou je třeba vzpomenout se zvláštními díky a s vděčností za přízeň Boží, událostí celonárodního významu s přesahem do budoucích časů, bylo slavnostní uložení relikvie bl. krále Karla I. Rakouského v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, v prvním chrámu české katolické církve a v sídle českých králů, a stejně tak i v katedrále sv. Václava v Olomouci, v katedrálním chrámu římskokatolické církve Moravy.

Věřme, že s pomocí Boží a na přímluvu bl. Karla Rakouského v nadcházejícím roce 2023 dokončíme dílo uložení jeho relikvie i v katedrálním chrámu naší církve ve Slezsku, v Opavě. Doufejme, že jeho relikvie budeme napříště moci uctívat i v místě narození sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku i v dalším významném pražském kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Je alarmující, že v roce 100. výročí smrti císaře Karla aktualitu a význam jeho mírového odkazu pro současný svět více než důrazně prokázala nová válečná tragédie v Evropě i množící se útoky staronových totalitních ideologií proti samé podstatě Božího stvoření, proti svobodě slova a vyznání v současné společnosti. V takové době žijeme, teď a tady je náš úkol. Císař Karel jednou řekl: „…moji protivníci, kteří se všemi prostředky staví proti úspěšnému chodu mých záležitostí, jsou většinou titíž, kteří jsou zapřisáhlými nepřáteli Království Božího, které chtějí zničit, a kteří povstali proti Jeho církvi. To mně posiluje v přesvědčení, že moje věc je správná.“

Požehnaný rok 2023 na cestách Páně přeje

jménem České zemské Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy

PhDr. Milan Novák komandér papežského Řádu sv. Řehoře Velikého, komtur Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, osobní pobočník JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského

V den slavnosti Matky Boží Panny Marie, 1. ledna 2023

 Mapa webu | Návštěvnost: 415613/24 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet