Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Aktuálně

Srdečně zveme k tradiční Audienci u císaře Karla I, která se koná v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi v sobotu 18. května 2024.

 

21. říjen - svátek bl. Karla Rakouského

V sobotu 21. října 2023, v den liturgického svátku blahoslaveného Karla Rakouského, řadou Mší sv. vzpomeneme památky „císaře míru“. Rád bych poděkoval všem duchovním a všem členům zemské pobočky Modlitební ligy císaře Karla v České republice, kteří se o jejich organizaci zasluhují, i všem, kteří se modliteb zúčastní –   dostává se nám  dalších důkazů, že odkaz posledního panovníka středoevropské monarchie jako politika a otce rodiny je stále aktuální a že je třeba se modlit za pokoj ve světě a ukončení válek, za křesťanskou Evropu, za ochranu rodiny, za soulad mezi generacemi a za pokoru k přirozenému řádu stvoření.

Výroční zasedání Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy

V benediktinském klášetře Gottweig v Dolním Rakousku se v neděli 15. října 2023 sešli představitelé modlitební ligy z Rakouských zemí a Tyrolska, z Čech, Maďarska, Slovenska, Polska, Švýcarska, Německa, Itálie a USA k výročnímu setkání. Dům Habsbursko-Lotrinský reprezentovali vnuci JV císaře Karla I., JCKV Lorenz, arcivévoda Rakouský a princ království Belgie, a JCKV arcivévoda Simeon Habsbursko-Lotrinský.

Nejvýznamnější součástí zprávy o činnosti zemské pobočky Modlitební ligy v ČR byla informace o uložení relikvie bl. Karla Rakouského v rodišti sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku (19. března 2023 při příležitosti 630. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého) a o předání relikvie do rukou biskupa ostravsko-opavské diecéze (při Audienci u císaře Karla 29. dubna 2023 ve Staré Boleslavi), aby mohla být dne 4. května 2024 v rámci oslav 800. výročí založení statutárního města Opavy uložena v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

V této souvislosti byl oceněn rozvoj modlitební ligy v ČR od založení zemské pobočky v roce 2011 a rozšíření úcty k bl. Karlu prostřednictvím jeho relikvií i modlitebních aktivit v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

Relikvie bl. Karla jsou dnes přítomny v řadě významných duchovních míst: v katedrálách arcidiecéze pražské i olomoucké, diecéze českobudějovické a ostravsko-opavské, v řadě významných kostelů a kaplí, v klášterních společenstvích u premonstrátů v Praze na Strahově, u sester Těšitelek v Rajhradě u Brna, u benediktinů v Jablonném v Podještědí, u sester Trapistek v Poličanech a u rytířských řádů Sv. Jana na Rhodu a Maltě v Praze a Německých rytířů na Bouzově, S příchodem nového kněze do farnosti v Brandýse nad Labem se úcta k bl. Karlu a jeho relikvii stala pravidelnou součástí zdejšího liturgického provozu a upevnění karlovské tradice dává naději na možný vznik poutního místa v tomto hlavním místě pobytu císařského páru Karla a Zity v českých zemích. Relikvie bl. Karla je z Brandýsa nad Labem rovněž často převážena k bohoslužbám do kostelů řady měst a obcí.

Se zvláštní radostí byla přijata zpráva, že čtyři mladí seminaristé a posluchači Katolické teologické fakulty UK, členové české modlitební ligy a ctitelé bl. Karla Rakouského, úspěšně studují, či spíše svá studia úspěšně absolvovali a připravují se na kněžské svěcení.

Vysoce byla hodnocena aktivita české zemské modlitební ligy, směřující k připomínkce osobnosti Karla I. prostřednictvím současného umění ve veřejném prostoru (především portrét bl. Karla (ak. mal. J. Rychtalík) v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi i nová busta Karla I. v bronzu (ak soch. Armutidisová), vytvořená pro první instalaci v Praze. Za neméně významnou je považována publicistická činnost a součinnost s akademickými institucemi, zaměřená k defintivní historizaci osobnosti  Karla I. jako českého krále (připravovaný sborník přednášek konference z r. 2022 na UK v Praze). Připomínka k současné situaci se týkala vhodnosti spojování modlitební ligy s aktivitami politického monarchismu a projevy nacionalismu, které nejsou v intencích modlitební ligy, Arcidomu ani římskokatolické církve: programem Modlitební ligy je duchovní směřování, modlitební aktivity za budoucnost lidstva a za svatořečení císaře míru. Jak připomněl JCKV arcivévoda Lorenz, v nadcházejícím roce výročí rozpoutání 1. světové války by se aktivity Modlitební ligy císaře Karla měly všemi možnými způsoby soustředit na vysoce aktuální téma, které liga nese i ve svém názvu: mír mezi národy. Blahoslavený císař Karle, oroduj za nás!

 

Dr. Milan Novák          

komandér papežského Řádu sv. Řehoře Velikého, komtur Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, osobní pobočník JCKV Karla Habsburského, arcivévody RakouskéhoMapa webu | Návštěvnost: 472687/121 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet