Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Audience u cisaře Karla I. 2018 - zhodnocení akce

Audience u císaře Karla I. 2018 Na zámku v Brandýse nad Labem, v historickém sídle Habsburských panovníků a na nejstarším českém poutním místě Staré Boleslavi proběhl v sobotu 28. dubna 2018 už 16. ročník tradiční slavnosti, věnované památce blahoslaveného císaře a krále Karla I. Audience u císaře Karla I. je hlavní akcí zemské Modlitební ligy císaře Karla I. v ČR a oblíbenou příležitostí k setkání vojenských historických jednotek středoevropské monarchie, občanských spolků a lidí, kteří si uvědomují význam tradičních svazků národů střední Evropy pro uchování evropské kulturní identity. Připomínky 100. výročí konce monarchie i poslední návštěvy císaře a krále Karla I. v Brandýse n. L. - Staré Boleslavi v roce 1918, ale také výročí Palladia země české i výročí narození jeho velkých ctitelů, císaře Ferdinanda III. i pražského arcibiskupa kardinála Arnošta z Harrachu, se zúčastnily Jejich císařské a královské Výsosti, arcivévodkyně Gabriela a arcivévoda Georg Habsbursko-Lotrinští, vnuci blahoslaveného krále Karla a děti JCKV arcivévody Dr. Otty Habsburského. Při slavnostním ceremoniálu i Mši sv. jsme spolu s ostatnímu hosty vzpomněli i jeho návštěvy, když v roce 2008 naposledy přijel k Palladiu země české. Audienční Mši sv. nad hrobem sv. knížete Václava před Palladiem a relikvií bl. krále Karla celebrovali Mons. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK, pater Marian OCist., profesor Vysoké školy filosoficko-teologické z kláštera cisterciáků v Heiligenkreuz u Vídně a výkonný president mezinárodní Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy, Mgr. Michal Procházka, kanovník staroboleslavské kapituly sv. Kosmy a Damiána a pater Stanislav Žlnay, představený Modlitební ligy císaře Karla ve Slovenské republice. Letošní Audience se účastnila také početná delegace Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského a při této příležitosti bylo vyhlášeno ustavení zemské řádové delegace v ČR. Arcivévoda Georg Habsbursko-Lotrinský, zástupce velmistra řádu ( jím je suverén a hlava domu Rakouského arcivévoda Karel ) předal jmenovací dekrety představitelům této nové delegace, Dr. Milanu Novákovi O.S.G.M. a ryt. Hubertu Fischlovi. Je naším přáním, aby se Řád sv. Jiří (založený roku 1308 římským císařem Jindřichem VII. a zvaný řádem čtyř císařů) vedle Modlitební ligy císaře Karla I. stal další základnou pro veřejné působení k ochraně křesťanských hodnot, rodiny, humanity a míru v duchu blahoslaveného krále Karla.

Mapa webu | Návštěvnost: 188072/40 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet