Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Bibliografie, dostupné prameny

Literatura : 

Novák, M.: Náš arcivévoda císař a král Karel I. Rakouský ve městě Brandýs nad Labem - Staré Boleslavi, Kartuziánské nakladatelství, 2011, ISBN 978-80-869-86953-86-1             

Novák, M.: Karel I. světec a poslední král v Čechách, TRITON, 2021, ISBN 978-80-7553-898-7             

Demmerleová, E.: Císař Karel I. Blaze těm, kdo působí pokoj... Ikar, 2006. ISBN 80-249- 0678- 3.

Sévillia, J.:  Poslední císař Karel Rakouský. Plejáda, 2010. ISBN 978-80-87374-22-1.

Pernes, J.: Poslední Habsburkové.  Barrister & Principal, 2005. ISBN 80-7364-012-0

Galandeur, J.: Karel I. Paseka, 2004. ISBN 80-7185-683-5.

Zeßner-Spitzenberg,H.,K.: Císař umírá. MCM (Matice cyrilometodějská) 2004. ISBN 80-7266-185-X.

Größingová, S.,M.: Tragédie v habsburském domě. Ikar,  2008. ISBN 978-80-249-1062-8

Bauer, J.:  Ženy z rodu Habsburků. Alpress, 2009. ISBN 978-80-7362-763-Görlich E.,J.: Poslední císař – světec? Císař Karel Rakouský.Vídeň, l972.. 

Novéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému, Kartuziánské nakladatelství- Brno, 2012                      koupit zde

Pejřimovský J.: Blahoslavený český král a císař Karel I. z Domu Rakouského, Praha 2012, ISBN 978-80-260-1535-2

Gordon Brook-Shepherd: Poslední Habsburg, Weybright a Talley, New York, 1968

 

Další odkazy a dokumentyMapa webu | Návštěvnost: 463707/19 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet