Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Otázky a odpovědi

Zde jsou odpovědí a nejčastější otázky, se kterými se na nás obracíte:

 

Proč uvádíte, že je císař Karel I. posledním českým králem, když nebyl jako český král korunován?

Karel Habsburský je nezpochybnitelným posledním králem českých zemí v dynastické posloupnosti Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců a Habsburků. Královská korunovace byla důležitým  symbolickým aktem a proto můžeme litovat, že válka a politické tlaky zabránily Karlovi I. přijmout svatováclavskou korunu, ačkoli si to přál, ale na jeho pozici krále zemí koruny české to nic nemění.

 

Je bl. Karel I. českým zemským patronem?

Blahoslavený Karel je po boku svatého Václava naším druhým panovníkem, který byl povýšen ke cti oltářů. Jakožto blahoslavený má být uctíván na místech, která patřila k významným v jeho životě - takovým místem v Čechách je především Brandýs nad Labem a poutní Stará Boleslav, ale i Praha. Už nyní však je jeho výjimečné místo mezi našimi světci dáno jeho královským majestátem, a bude-li svatořečen, jistě se stane naším významným zemským patronem.

 

V jaké fázi je nyní proces svatořečení bl. císaře Karla I.?

Modlitební liga se za svatořečení bl. Karla modlí: modlí se za zázrak, Boží znamení, že Karel Habsburský je svatý. To je hlavní poslání modlitební ligy - vedle šíření odkazu bl. Karla ve světě. Proces svatořečení je v kompetenci Svatého stolce.

 

Je potřeba ke vstupu do Modlitební ligy nějaký slib?

Není, členství v modlitební lize a závazky s ním spojené jsou plně věcí vnitřní odpovědnosti každého křesťana, který se k nim svobodně přihlásí.

 

Je Modlitební liga monarchistické sdružení?

Modlitební liga je, stejně jako v řadě demokracií Evropy i v zámoří, činná i v České republice a její program nemá politické cíle - hlásí se k odkazu Karla Habsburského jako představitele míru a člověka vysokých morálních kvalit, zakotveného ve víře, jehož lidský příklad je směrodatný pro život vždy a všude.

 

 Respektuje Modlitební liga současné státní uspořádání?

Modlitební liga je sdružením věřících a odkazuje se na královské tradice českých zemí pro jejich duchovní obsah a dějinný význam, protože chce napomoci především našemu vnitřnímu, duchovnímu a morálnímu obrácení - vzájemný respekt je jednou z velmi důležitých podmínek dobrého směřování společnosti.  

 

Co se stane se členem Modlitební ligy, který nestíhá (zapomíná apod.) plnit závazky každodenní modlitby ?

Nic z hlediska světského vedení Modlitební ligy. Je to věcí svědomí a víry, sil a možností, které nacházíme k jejich plnění, a všichni jako hříšníci musíme doufat v milost odpuštění a v přímluvu blahoslaveného Karla.

 

Respektuje Modlitební liga II. vatikánský koncil (či inklinuje k hnutí bratrstva Pia X.)?

Modlitební liga je na hony vzdálena pýchy posuzovat II. vatikánský koncil, aniž by se také vymezovala hnutí Pia X. a chtěla v tomto smyslu dávat instrukce svým členům. Jsme součástí katolické církve a nic z toho nám nepřísluší - v plnosti respektujeme status quo - stejně, jako by ho ve vší skromnosti respektoval i blahoslavený císař Karel a císařovna Zita, kdyby byli našimi současníky.  

 

Jaký má Modlitební liga vztah k ekumenismu? Muže být sympatizantem Modlitební ligy i nekatolík?

Modlitební liga je církevním společenstvím uvnitř katolické církve, ale sympatizantům blahoslaveného Karla nevytyčuje hranice. Blahoslavený Karel sám respektoval svobodu vyznání a modlil se za překonání rozkolu víry v Čechách.

 

/ na otázky odpovídá PhDr. Milan Novák /

Pokud máte jakýkoli další dotaz, neváhejte nás kontaktovat.Mapa webu | Návštěvnost: 463748/60 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet