Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Ukládání relikvie bl. Karla Habsburského v Nepomuku 19.3.2023 - mše sv. ke cti bl. Karla

Srdečně zveme k potní mši svaté, v neděli, 19. března 2023 v 11.00 hodin, v rámci které bude v kostele sv. Jana Nepomuckého uložena relikvie bl. císaře a českého krále Karla I. Rakouského.

Česká komenda Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského věnovala do Habsburské expozice Arciděkanského muzea v Nepomuku bustu císaře Karla a zejména Modlitební liga bl. Karla zajistila samotnou relikvii.

Za vlády císaře Karla VI. (1685-1740) který byl před 300. roky v Praze korunován českým králem (5. září 1723), byl dovršen proces blahořečení (31. května 1721) i svatořečení (19. března 1729) Jana z Nepomuku. Jeho památku čeští králové z Habsburské dynastie, Ferdinand I. i Rudolf II., uctívali dávno před kanonizací. Císař Ferdinand II. dal roku 1621 v chrámu sv. Víta obnovit náhrobek Jana z Pomuku, zničený protestanty roku 1619, a v roce 1631 se dal i s rodinou na západní stěně katedrály vymalovat při adoraci českých světců: mezi nimi bychom tu bývali už našli i Jana Nepomuckého, ačkoli jeho beatifikační proces byl otevřen až roku 1715, za vlády Leopolda I. V roce Janova blahořečení (4. července 1721) byly jeho ostatky z hrobu v podzemí svatovítské katedrály přeneseny do rakve nad zemí a manželka Karla VI., Alžběta Kristýna, intervenovala u papeže Inocence XIII. za Johánkovo svatořečení , které se událo 19. března 1729. Roku 1736 ve svatovítském dómu započaly práce na novém, stříbrném světcově náhrobku: dokončen byl za vlády Marie Terezie, která 21. listopadu 1771 kázala svátek sv. Jana Nepomuckého (16. května) slavit jako zasvěcený (papež Pius IX. v roce 1863 povýšil památku sv. Jana Nepomuckého na svátek I. třídy s oktávem). Nepomuk, rodiště sv. Jana, roku 1833 navštívil rakouský císař František I. a 19. března 2023, kdy si Nepomuk připomíná 630. výročí světcova umučení, bude v kostele sv. Jana uložena relikvie posledního panovníka z Habsburské dynastie a světce, bl. Karla Rakouského.

 Mapa webu | Návštěvnost: 463704/16 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet