Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Výroční zasedání modlitební ligy v Heiligenkreuz u Vídně 11.-13. října 2014

Ve dnech 12. a 13. října 2014 proběhlo v rakouském Heiligenkreuz výroční zasedání mezinárodního presidia Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy.

Stift Heiligenkreuz dnes žije a vzkvétá nejen jako hojně obsazený klášter cisterciáků, ale také jako Vysoká filosoficko-teologická škola papeže Benedikta XVI. i rozsáhlý památkový komplex barokní architektury, jehož základem ovšem je unikátní románský a poté gotický klášter se třemi kostely, kde se nacházejí hroby rodu Babenbergů.  Místo nese jméno podle zde uctívaného ostatkového kříže s částí Svatého kříže.

 

Jednání se zúčastnil J.Ex. Mons. Fernand Franck, emeritní arcibiskup lucemburský a spirituální president modlitební ligy. Důležitost výročního setkání představitelů Modlitební ligy svou přítomností  zdůraznili JCKV arcivévoda Karel Habsbursko-Lotrinský, hlava Domu rakouského a arcivévoda Lorenz Habsbursko-Lotrinský, princ království Belgie, oba vnukové bl. císaře Karla.

 

V úvodu jednání vyzvedl JCKV arcivévoda Karel význam modlitební ligy v současném světě a poukázal na její poslání v souvislosti s trvalou platností odkazu císaře blahoslaveného Karla I. v úsilí  o zachování  míru a lidské svobody, sociálně citlivé společnosti, opírající se o život rodin a křesťanské morální hodnoty, úsilí, které překračuje hranice států a musí být zájmem nadnárodním. Připomněl témata nadcházejícího roku, výročí vzniku I. světové války, ale také 200. výročí Vídeňského kongresu. Poděkoval Modlitební lize ve všech zemích za aktivity, přičemž poděkování za práci Modlitební ligy v ČR bylo vysloveno jmenovitě.

 

Shromáždění bylo informováno o změnách ve vedení modlitební ligy. Funkcí prezidenta  byl pověřen P. Mag. Dr. Marian Gruber OCist. , v jehož osobě se napříště sloučí duchovní i výkonné vedení ligy.  Stávající výkonný president brig. gen. Fürstenhofer poděkoval všem za spolupráci od roku 2005.

Program jednání dále zahrnoval zprávu o činnosti modlitební ligy a reference o hlavních akcích mezinárodního významu, kam byla vedle Pouti do Tirol a uložení relikvie bl. Karla v Blindenmarktu  zařazena také Audience u císaře Karla v Brandýse nad Labem. Zprávy o působení  ligy ve svých zemích přednesli zúčastnění představitelé České republiky, Švýcarska, USA, Maďarska, Itálie a všech spolkových zemí Rakouské republiky. Sekretář Ligy předložil zprávu o stavu účtu a přípravě Výroční publikace za rok 2013.

Vídeňská delegace informovala o rozhodnutí vídeňského arcibiskupa, předat kostel Panny Marie na Karmelu ve čtvrti Favoriten, kde byl za podpory čs. modlitební ligy vloni instalován relikviář bl. Karla, pro potřeby stále rostoucího počtu křesťanských uprchlíků ze Sýrie. Zda relikviář zůstane na místě zatím není rozhodnuto.

Proběhla rozsáhlá diskuse, v níž s podstatnými příspěvky vystoupili J.Ex. arcibiskup Franck a JCKV arc. Lorenz von  Habsburg-Lothringen, který mj. informoval o instalaci relikvie bl. Karla v Káhiře na podporu Koptské křesťanské církve.

Jednání vzalo na vědomí informace o připravovaných mezinárodních akcích roku 2014, a v této souvislosti bylo upřesněno datum Audience u císaře Karla 2014 – vzhledem ke konání slavnosti svatořečení papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII. dne 27. dubna v Římě je konání Audience v Brandýse stanovena na sobotu-neděli  3. a 4.května 2014.

 

Nedílnou součástí zasedání Modlitební ligy byly společné modlitby s cisterciáky na úmysl blahoslaveného Karla: ranní mše sv. v Kreuzkirche, nešpory ve Stiftskirche a v neděli v 11.00 celebroval arcibiskup Franck pontifikální mši sv. v Berhardkapelle, při které seminaristé Leopoldina  a chorální škola mnichů kláštera Heiligenkreuz provedli nově komponovanou votivní mši „ In honorem Beati Caroli Imperatoris Austriacae“.

 

 

Dr. Milan Novák

 Mapa webu | Návštěvnost: 472695/129 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet