Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Audience u císaře Karla I. v Brandýse 2023

Srdečně zveme k tradiční Audienci u císaře Karla I, která se koná v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi v sobotu 29. dubna 2023.

Letošní 21. ročník Audience u císaře Karla Ise koná pod záštitou JCKV arcivévody Karla Habsburského, hlavy Domu Rakouského u příležitosti 300. výročí pražské korunovace císaře Karla VI. a výročí 280. let od pražské korunovace Marie Terezie.

K připomínce korunovačních pobytů císaře Karla VI. v roce 1723 a Marie Terezie v roce 1743 na zámku v Brandýse nad Labem bude vystavena svatováclavská koruna, jejíž věrnou repliku zapůjčuje JCKV Karel Habsburský, velmistr Řádu sv. Jiří. 

V historickém parním vlaku Národního technického muzea bude na svou poslední cestu po železnici z Prahy-Masarykova nádr. do Brandýsa vypraven salónní vagon Františka Ferdinanda d´Este, poté J.V. císaře a krále Karla I. Rakouského.

Při příležitosti Audience u císaře Karla I. bude zámek Brandýs nad Labem přijat do společenství Kulturních cest Rady Evropy Via Habsburg.

 

PROGRAM: 

9.40 - nádraží v Brandýse nad Labem
Příjezd historického parního vlaku se salonním vagonem Františka Ferdinanda d´Este a císaře Karla I. Rakouského,
shromáždění hostů a účastníků slavnosti,
vlak zůstane přistaven k prohlídkám do 15. hodin


Průvod na zámek Brandýs nad Labem


11.00 zahrada zámku Brandýs nad Labem

Slavnostní nástup k Audienci u císaře Karla I.
doprovází Hudba Hradní stráže a Policie ČR
řídí plk. Jan Zástěra
velí Hptm. Michael Heres, velitel IR č. 28 Praha iTR


Průvod do Staré Boleslavi


13.00 poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve St. Boleslavi
Audienční Mše sv.
s předáním relikvie bl. Karla I. pro katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě


celebrují
R.D. Mgr. Jan Czudek ThD. delegát ad omnia,
generální vikář ostravsko-opavské diecéze
P. Stanislav Žlnay, představený Modlitební ligy císaře Karla
ve Slovenské republice, arcibiskupství Trnavské


zazní Missa brevis Jacoba de Haan
Chrámový sbor a orchestr Václav
sbormistr Marie Nohynková

*****************************************************************************************

13.00 zahrada zámku Brandýs nad Labem
Zahradní slavnost  a vojensko – historický program

13:00 - 13:10         Marianne  - barokní tance     malá scéna

13:15 -  13:30        Alotrium - historický šerm    malá scéna             

13:50 -  14:05        Wings - tance 19. století       malá scéna

14:15 - 14:25         ukázka střelby z děla                      pod balustrádou

14:30 - 14:50          Alotrium  - rytířský turnaj     malá scéna       

14:50 - 15:35         Falconia  - Vznešené umění lovu   pod balustrádou

15:40 - 15:50         Marianne  - barokní tance            malá scéna 

15:55 - 16:25         74 IR - ukázka výcviku kadetů     malá scéna

16:25 - 16:45         Alotrium – turnaj pážat                 malá scéna

16:45 - 17:00         Wings - tance 19. Století               malá scéna

17:00 - 17:45         Štvanci - Kyrysníci Marie Terezie     pod balustrádou

10:00 – 17:00        Saga – hry pro děti                        zámecký park

                         

Malá scéna se nachází v parku nad balustrádou před středověkým vojenským táborem

*****************************************************************************************

15.20 nádraží v Brandýse nad Labem
Odjezd historického parního vlaku do Prahy
Jízdenky na historický parní vlak online na web stránkách Národního technického muzea www.ntm.cz
nebo na pokladně muzea Kostelní 42, Praha 7, úterý až neděle 9 až 18 hodin

Po předložení jízdenky z historického parního vlaku bude cestujícím poskytnuta 30% sleva ze vstupného na prohlídku zámku Brandýs nad Labem dne 29.4.20


(Historický vlak odjíždí do Brandýsa n. L. v 8.39. z Prahy-Masarykova nádraží.)

19.00 kaple zámku Brandýs nad Labem
Komorní koncert
věnovaný památce Terezie hraběnky Korff-Schmissing-Kerssenbrock,
vychovatelky dětí císařského páru Karla I. a Zity


Program:
K. Jenkins:     Concerto grosso „Palladio“
                       1. věta Allegretto
W. A. Mozart:  Divertimento B dur K. 137
J. Mysliveček: Divertimento F dur
J. Haydn:         Smyčcový kvartet č. 3 C dur, „Císařský“
                        2. věta Poco adagio cantabile


Komorní orchestr Far Musica
dirigent Michael Housa


Historické expozice zámku s vystavenou kopií svatováclavské koruny budou pro veřejnost otevřeny do 17. hodiny.

 Mapa webu | Návštěvnost: 463712/24 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet